Forbered dig

 • +

  Sådan søger du forhåndsmerit

  Du skal søge om forhåndsmerit inden du rejser ud.

  1. Vælg studieprogram og relevante kurser på det udenlandske universitet i samarbejde med en faglig vejleder fra studiet.
    
  2. Ansøg dit studienævn om forhåndsmerit/godkendelse af fagene. Så er du sikker på at kunne få meritoverført fagene fra dit studieophold, når du kommer hjem igen.
    
  3. Undersøg om dit studienævn evt. har en fortrykt formular som du skal udfylde og undersøg om der er eventuelle deadlines for ansøgning om merit.
    
  4. Ansøgningen om merit bør indeholde en detaljeret beskrivelse af de faglige aktiviteter (kurser og/eller projekt(er)), som du skal følge på værtsuniversitetet. Vedlæg dokumentation, f.eks. i form af kursusbeskrivelser fra det udenlandske universitet. Du skal også huske at præcisere, hvilket semester eller hvilke studieaktiviteter på Aalborg Universitet du ønsker at udskifte med opholdet i udlandet, således at studienævnet har det bedst mulige grundlag for en korrekt vurdering af din meritansøgning. Det er også en god idé at vedlægge en indstilling fra den vejleder på studiet, som har vejledt dig i forbindelse med studieprogrammet.
    
  5. Du skal som udgangspunkt søge om godkendelse af kurser, der svarer til et semester, altså 30 ECTS, men søg gerne godkendelse af flere kurser end du skal bruge, da det af og til sker at et kursus ikke bliver udbudt alligevel.
    
  6. Under opholdet: Vær opmærksom på, at studienævnets godkendelse er en foreløbig afgørelse, der endeligt skal godkendes ved din hjemkomst. Således bør eventuelle ændringer undervejs i dit studieforløb i udlandet konfereres med såvel faglig vejleder som studienævn, så der ikke opstår problemer, når den endelige meritering skal foretages efter endt ophold.
    
  7. Efter hjemkomsten: Nu skal du dokumentere over for studienævnet, at dit studieprogram og dine studieaktiviteter er fulgt som planlagt, samt at du har opfyldt de betingelser, hvorpå du har modtaget studienævnets foreløbige godkendelse. Dokumentationen udstedes af dit værtsuniversitet og kan variere meget i udseende og indhold.
    

  Find dit studienævn

   

 • +

  Skal du tage en sprogtest?

  Universiteter, som har en samarbejdsaftale om studenterudveksling med Aalborg Universitet, stiller oftest ikke krav om særlige sprogtests. Andre universiteter stiller krav om, at bestemte tests i sproget er bestået, før de optager gæstestuderende. Gælder dette krav for det universitet, du har valgt, må du selv sørge for at blive tilmeldt en test (f.eks. TOEFL, IELTS) på det relevante tidspunkt. Meld dig til i god tid da holdene hurtigt fyldes op.

  Hvis ikke det kræves, at du tager en sprogtest, men blot at du skal aflevere et bevis på dine sprogkundskaber kan du få en faglig vejleder til at underskrive dette skema: Reference form

  Der gælder særlige regler for Erasmus+ studerende.

 • +

  Skal du have Visum?

  Nogle lande kræver visum, dvs. forudindhentet tilladelse til indrejse, af danske statsborgere, der ønsker at studere eller arbejde i landet. På Udenrigsministeriets hjemmeside finder man en oversigt over andre landes visumregler.

  Det gælder generelt, at du skal henvende dig til det pågældende lands ambassade/konsulat i København for at få oplysninger om, hvorvidt visum eller opholdstilladelse er påkrævet i forbindelse med dit udlandsophold (der er ikke visumpligt inden for EU-medlemslandene). Som regel går visumansøgningen gnidningsløst, men der kan dog være lande, hvor det ikke er helt nemt at få ansøgningen godkendt, og hvor procedurerne ofte er ret uklare. I et sådant tilfælde er du velkommen til at kontakte Internationalt Kontor for assistance.

  Det er en god ide generelt at starte i god tid med at indhente oplysninger fra den relevante ambassade om, hvor lang tid i forvejen de skal have din visumansøgning.

 • +

  Værd at vide om forsikringer

  Det er dit eget ansvar at være forsikret under udlandsopholdet. Derfor er det meget vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i en række forhold vedrørende forsikring, inden du rejser ud. Især skal du være opmærksom på, om du er dækket i forhold til:

  • Sygdom (herunder både fysisk og psykisk sygdom)
  • Ansvar (hvis du fx forårsager skade på andres ting)
  • Personlige ejendele og bagage
  • Ulykkesforsikring (hvis du selv kommer til skade)
    

  særligt for Studieophold indenfor Europa gennem Erasmus+ programmet

  Når du rejser ud på et studieophold indenfor Europa via Erasmus+ programmet er det et krav at du som minimum medbringer det blå EU-sygesikringskort, der giver dig ret til sygehjælp på samme vilkår som borgerne i det pågældende land.

  Det kan fx betyde, at du selv skal betale for lægebesøg, hvis du bliver syg på rejsen. Kortet dækker heller ikke hjemtransport ved sygdom.

  Kortet fås ved henvendelse til Borgerservice i din bopælskommune. Du kan også bestille kortet på www.borger.dk
   

  EU-sygesikringsbeviset er ikke en rejseforsikring

  Vær opmærksom på, at EU-sygesikringskortet ikke erstatter en normal rejseforsikring og heller ikke dækker hjemtransport ved sygdom. Derfor er det en meget god ide at tegne en privat forsikring. Start med at undersøge hos dit nuværende forsikringsselskab, hvordan du er dækket under et studieophold i udlandet.

  Du kan også gøre brug af nedenstående liste over forsikringer for studerende, der rejser til udlandet:

  www.dr-walter.com
  http://global.ihi.com
  www.studentsinsured.com/
  www.aonstudentinsurance.com
  www.studenterforsikring.dk
  www.caremed-travelinsurance.com

   

  Studieophold udenfor Europa

  I mange lande kan danske studerende hverken optages i opholdslandets sygesikring eller på anden måde få ret til sygebehandling fra landets sygesikring. Ved rejser udenfor Europa, bør du derfor altid tegne en sygeforsikring hjemmefra. Start med at undersøge hos dit nuværende forsikringsselskab, hvordan du er dækket under et studieophold i udlandet.

  Du kan også gøre brug af ovenstående liste over forsikringer for studerende, der rejser til udlandet:

  OBS! Ved mange universiteter, f.eks. i USA, kræves, at man køber universitetets sygeforsikring. Undersøg forsikringsdækningen grundigt og tegn en supplerende forsikring hjemmefra hvis dette er nødvendigt.

 • +

  Bør du have vaccinationer?

  Inden du rejser til visse dele af verden er det nødvendigt at du bliver vaccineret. Hvis du er i tvivl om hvorvidt vaccination er påkrævet i det land du skal til, bedes du kontakte din læge eller Statens Serum Institut i København. 

  Vær desuden opmærksom på reglerne for indførsel af medicin. Læs Udenrigsministreriets anbefaling om medicin på rejsen: https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/medicin-paa-rejsen/

 • +

  Søg bolig i udlandet

  Ved studieophold indenfor en samarbejdsaftale er værtsinstitutionen ofte behjælpelige med at finde bolig. Som regel skal du søge bolig på samme tid, som du søger om optagelse på universitetet. I nogle tilfælde får du først boligpapirerne, når du er blevet optaget. Husk at ansøge indenfor fristen og betale evt. depositum.

  Hvis du skal på studieophold på et universitet, som AAU ikke har en samarbejdsaftale med, skal du selv sørge for at søge bolig. Vi anbefaler, du kontakter det pågældende universitet og beder dem hjælpe dig med at finde et sted.

 • +

  Tag din SU med til udlandet

  Det er muligt at tage sin SU med til udlandet, når man rejser ud på meritgivende udlandsophold. Det kan du læse mere om på SU-kontorets hjemmeside:

  su i udlandet

 • +

  Forbered dig med et sprogkursus

  Private sprogskoler arrangerer, mod betaling, sprogkurser af enhver art. Voksenuddannelsescentrene (VUC), handelsskolerne og studenterkursus udbyder sprog som enkeltfag om aftenen i forløb på 1-2 år. Under lov om fritidsundervisning udbyder aftenskolerne desuden sprogkurser uden eksamen.

  I udlandet tilbyder mange universiteter intensive sprogkurser for udlændinge (ofte i sommerferien). Internationalt Kontor modtager brochurer og plakater om nogle af disse tilbud og andre sommersprogkurser og sprogrejser.

 • +

  Skat

  Når du rejser på meritgivende udlandsophold er der en lang række muligheder for at søge legater både gennem AAU og private fonde.

  Hvis du er heldig at modtage et eller flere legater skal du ikke betale skat af dem. Legater som er givet til et udlandsophold, og som du vel og mærke anvender hertil, er altså skattefrie. Husk dog at der skal foreligge dokumentation for, at det er det, du har brugt legatet til (fx i form af flybilletter eller depositum til bolig mv.).

 • +

  Udenrigsministeriets rejsevejledninger

  Udenrigsministeriets rejsevejledninger indeholder gode råd og nyttige oplysninger for bestemte lande, primært rettet til danske turistrejsende.
   
  Der laves rejsevejledninger for alle lande, hvor Danmark har en ambassade. Herudover findes også vejledninger til lande, hvor der både er mange danske rejsende, og en særlig sikkerhedsrisiko. F.eks. på grund af krig, fare for terrorisme, uroligheder, naturkatastrofer, kriminalitet eller lignende.

   

  Læs mere på udenrigsministeriets hjemmeside

   

  Desuden anbefaler Aalborg Universitet  følgende:

   

 • +

  Anmeld flytning til udlandet

  Husk at du skal registre din udflytning i det danske CPR-register. Det sker ved at melde udrejse til folkeregistret i den kommune, du bor i.
   

  ophold i udlandet på over seks måneder

  Alle, der flytter til udlandet i mere end seks måneder, skal inden afrejsen sørge for at registrere sig som udrejst i CPR. Det sker ved at melde udrejsen til den kommune, du bor i.

  Du skal også kontakte SKAT og meddele, at du er udrejst.
   

  Ophold i udlandet på mindre end seks måneder

  Hvis du opholder dig mindre end seks måneder i udlandet, kan du bede kommunen om fortsat at være registreret med bopæl i Danmark. Det kræver, at du har fuld rådighed over din bolig, hvilket vil sige, at den ikke må være fremlejet, lånt eller lejet ud.

  Har du ikke fuld rådighed over boligen, kan du bede kommunen om at lave en konkret vurdering af, om du stadig kan være registreret med bopæl i Danmark under dit ophold i udlandet.

   borger.dk

   

  Udenrigsministeriets danskerliste

  Danskerlisten giver Udenrigsministeriet mulighed for at kontakte danskere i udlandet i en krisesituation. Det kan være ved naturkatastrofer, terroraktioner eller væbnet konflikt i det land, du opholder dig i.

  I den slags situationer kan det være nyttigt for dig at få information om en sikker og hurtig måde at forlade området på.

  Det er frivilligt, om man som dansker ønsker at registrere sig. I nogle lande kan det være relevant kun at registrere sig, hvis man skal opholde sig i landet i en længere periode. Mens det i lande med særlige risikoforhold anbefales, at man også registrerer sig ved kortere ophold.
   

  Udenrigsministeriets Danskerliste

 • +

  Hvad er kulturchok?

  Kulturchok er et velkendt fænomen i forbindelse med et længerevarende ophold i udlandet. Det er altid overvældende at befinde sig i nye og anderledes omgivelser, møde nye mennesker og opleve nye måder at gøre tingene på. De fleste er indstillet og forberedt på dette kulturmøde.

  Du skal imidlertid også være forberedt på, at du kan få et "omvendt" kulturchok, når du vender tilbage til Danmark igen efter 3-6 måneders ophold i udlandet. Det tager tid at falde tilbage i dit gamle, velkendte miljø, og det kan være svært at finde din gamle studierytme. Vær bevidst om dette - og gå hurtigt i gang med studiet igen, efter at du er kommet tilbage fra dit udlandsophold.

   

  Læs mere om Kulturchok