AAU logo

Internationalt Kontor

COVID-19 og Udlandsophold

 

Hvis du har planlagt et udlandsophold i efteråret 2020 har du sikkert en masse spørgsmål relateret til situationen omkring COVID-19. Internationalt Kontor arbejder kontinuerligt på at holde jer studerende opdateret. Her på siden kan du finde links til information i forhold til både retningslinjer fra myndighederne samt AAUs linje.

Det er fortsat vores forventning, at mange udvekslingsophold kan afvikles som planlagt. Vi har dog også allerede oplevet, at der er studerende, der har fået aflyst deres ophold, og der vil sandsynligvis komme flere til. På Internationalt Kontor har vi et tæt samarbejde med vores partneruniversiteter, og skulle der opstå ændringer i forhold til dit udlandsophold, hører du fra os og partneruniversitetet. Det er under alle omstændigheder en god ide at tale med dit studie om, hvilken plan der kan træde i kraft, såfremt dit ophold aflyses.

Udenrigsministeriet har præciseret, at anbefalingerne i rejsevejledningerne fortrinsvist er rettet mod turister på kortere rejser i udlandet. Studerende på udlandsophold i forbindelse med deres danske uddannelse er på et længerevarende ophold, og betragtes som bosiddende i udlandet og ikke som (turist)rejsende. Det betyder, at du kan rejse ud, hvis du ønsker det. Se følgende hjemmesider fra henholdsvis Udenrigsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet:

Da der fortsat er en risiko for, at dit ophold kan blive aflyst, anbefaler vi, at du venter så længe som muligt med at sætte dig i udgifter relateret til opholdet, og venter med fx at fremleje din bolig. Så vidt det er muligt, bør du også sikre dig, at udgifter til fx bolig i udlandet kan refunderes, hvis dit ophold bliver aflyst.

Som altid anbefaler vi på det kraftigste, at du taler med dit forsikringsselskab for at sikre, at du har de relevante forsikringer på plads inden afrejse. Der kan være forhold omkring dækning i forbindelse med COVID-19, som er du skal være særlig opmærksom på at få på plads.

Har du besluttet dig for ikke at rejse, skal du give Internationalt Kontor besked herom.

Du kan holde dig orienteret på:
 

  1. Aalborg Universitets hjemmeside om corona: www.aau.dk/coronavirus
  2. Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar
  3. Udenrigsministeriets hjemmeside: https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger
  4. Rigspolitiets hjemmeside: https://politi.dk/coronavirus-i-danmark


Har du spørgsmål om ophold i det land du befinder dig i/som du skal til, kan du kontakte:

Husk også at registere dig på udenrigsministeriets Danskerliste, inden du rejser: https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/danskerliste/


Har du spørgsmål generelt, kan du på AAU kontakte:

  • Chef for Internationalt kontor Birgitta S. Madsen. E-mail: bsm@adm.aau.dk Tlf. +45 99 40 75 04
  • International koordinator Marie-Louise S. Hansen (oversøiske partnere) E-mail: mlsh@adm.aau.dk Tlf +45 99 40 96 50
  • International koordinator Trine Ø. Vaagholt (europæiske partnere) E-mail: trn@adm.aau.dk Tlf. +45 99 40 96 56
  • International Koordinator Gitte N. Jensen (projektorienteret forløb) E-mail: gij@adm.aau.dk Tlf +45 99 40 75 01
  • AAUs corona mail: coronavirus@aau.dk

 

Tilskud til specialerejser ophører

Fra og med 2019 er det ikke længere muligt at søge om tilskud til Specialerejser på AAU.

Su i udlandet og udlandsstipendium