AAU logo

Internationalt Kontor

Tilskud til specialerejser ophører

Fra og med 2019 er det ikke længere muligt at søge om tilskud til Specialerejser på AAU.

Su i udlandet og udlandsstipendium