erasmus studieophold udenfor eu

 • +

  Hvad er et Erasmus Studieophold udenfor Europa?

  Erasmus+ programmet udenfor Europa er et EU uddannelses- og stipendie program, som henvender sig til AAU studerende ved Institut for Arkitektur og Medieteknolog samt Institut for Planlægning, der ønsker at tage en integreret del af deres uddannelse ved udvalgte partnerinstitutioner udenfor Europa.

  Aalborg Universitet har ansøgt og fået tildelt et Erasmus Charter for Higher Education. For nogle år siden blev Erasmus+ programmet udvidet til at omfatte visse lande udenfor Europa. Dermed er det muligt for AAU studerende ved:

  • Institut for Arkitektur og Medieteknolog samt
  • Institut for Planlægning

  at tage på studieophold i Europa hos udvalgte partneruniversiteter udenfor Europa (pt. har vi aftaler med 4 universiteter i hhv. Israel, Rusland, Thailand og Tanzania, så det er en meget begrænset mulighed) og tilmed søge et Erasmus+ stipendium.

  Denne side indeholder alt, hvad der er særligt for et Erasmus+ studieophold udenfor Europa, men da et sådant på mange måder ligner alle andre studieophold hos et partneruniversitet, er det vigtigt, at du starter med at læse denne side:

  Studieophold hos et partneruniversitet
   

 • +

  Betingelser for at søge et Erasmus Studieophold udenfor Europa

  • Du skal være studerende på Aalborg Universitet ved Institut for Arkitektur og Medieteknolog ELLER Institut for Planlægning (kun kandidatniveau) 
    
  • Du skal vælge en Erasmus+ aftale udenfor Europa der er indgået af dit eget studienævn
    
  • Studieopholdet skal være en integreret del af din uddannelse og du skal søge om forhåndsmerit hos dit studienævn
    
  • Studieopholdet skal vare mellem 3 - 12 måneder
    
  • Du skal have udfyldt og underskrevet en 'Erasmus Learning Agreement for Studies' og den skal uploades i Internationalt Kontors online system inden studieopholdet påbegyndes.
 • +

  Søg et Erasmus Studieophold udenfor Europa

  Sådan finder du frem til de Erasmus+ aftaler udenfor Europa, der er relevante for dig.

  Aftalen skal være indgået af dit eget studienævn - så husk at søge på dit studienævn, når du søger i databasen med vores 

  samarbejdsaftaler

   

  Udfyld søgekriterierne på følgende måde

  Vælg semester for dit studieophold:         Udfyld med det semester du gerne vil rejse ud på

  Vælg dit studienævn:                                    Udfyld med dit studienævn

  Vælg land:                                                        SKAL VÆRE BLANK

  Vælg universitet:                                            SKAL VÆRE BLANK

  Aftaletype:                                                        Erasmus – KA107
   

  I øjeblikket har vi den type aftale med 4 universiteter, så listen du får frem vil være meget kort

  Når du har fundet et interessant universitet, så klik på aftalen og en pop up boks kommer frem. Her finder du mere information om aftalen. Vær særligt opmærksom på om der er restriktioner fx at aftalen udelukkende er for en bestemt studieretning. Det kunne være en aftale, der er indgået af studienævnet for Arkitektur og Design, men aftalen er udelukkende for Industrielt Design studerende.
   
  Når du har fundet en relevant aftale, søger du pladsen. Send også en mail til internationaloffice@aau.dk om at du har søgt pladsen.

   

 • +

  Forsikringer og Erasmus Studieophold udenfor Europa

  Det er dit eget ansvar at være forsikret under udlandsopholdet. Derfor er det meget vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i en række forhold vedrørende forsikring, inden du rejser ud. Især skal du være opmærksom på, om du er dækket i forhold til:

  • Sygdom (herunder både fysisk og psykisk sygdom)
  • Ansvar (hvis du fx forårsager skade på andres ting)
  • Personlige ejendele og bagage
  • Ulykkesforsikring (hvis du selv kommer til skade)

  Start med at undersøge hos dit nuværende forsikringsselskab, hvordan du er dækket under et studieophold i udlandet.

  Du kan også gøre brug af nedenstående liste over forsikringer for studerende, der rejser til udlandet:

  www.dr-walter.com
  http://global.ihi.com
  www.aonstudentinsurance.com
  www.studenterforsikring.dk
  www.caremed-travelinsurance.com

 • +

  Afslut dit Erasmus+ udenfor EU ophold

  Når dit studieophold lakker mod enden er der en række ting som du skal huske at gøre:

  • Få underskrevet 'After the Mobility' delen af din Erasmus+ Learning Agreement for Studies af partneruniversitet - det er langt det letteste at få den underskrevet inden du rejser hjem.
  • Besvare evalueringsspørgeskemaet Erasmus Participant Report, som sendes til dig fra Erasmus+ programmet - link sendes til din AAU mail.
  • Aflevere dit eksamensbevis fra det udenlandske universitet - både til din sekretær, så du kan få den endelige merit samt til Internationalt Kontor
  • Både Learning Agreement og eksamensbevis skal uploades i Internationalt Kontors online system

  NB! Vær opmærksom på at hvis du har modtaget et Erasmus+ legat og undlader at gøre en eller flere at disse punkter, så risikerer du at skulle tilbagebetale dit Erasmus+ legat.