Kulturaftalestipendium

Danmark har sammen med en række andre lande indgået aftaler om bilaterale udvekslinger af studerende. Under kulturaftalerne gives stipendier til studieophold i udlandet for studerende og forskere inden for de lange videregående uddannelser.

Egypten, Japan, Kina, Sydkorea og Rusland udbyder en række stipendier både til længerevarende ophold og sommersprogkurser. Procedurer, varighed, ansøgningsskemaer, frister og andet information finder du ved Styrelsen for Videregående Uddannelser (UDS).