Studieophold hos et partneruniversitet

 • +

  Hvornår kan du tage på et studieophold?

  Det er vigtigt at starte med at finde ud af, på hvilket semester et studieophold i udlandet er muligt. Det er meget forskelligt fra studie til studie, hvornår et udenlandsophold kan integreres. Du kan læse i studieordningen for dit studie, hvilket semester der anbefales. Du kan også spørge hos din studienævnssekretær.

   

 • +

  Hvor kan du komme hen? søg i vores samarbejdsaftaler

  Aalborg Universitet har indgået samarbejdsaftaler med en lang række udenlandske universiteter og andre uddannelsesinstitutioner omkring studenterudveksling.

  Der findes forskellige typer af samarbejdsaftaler:

  Erasmus = aftaler inden for Europa

  Bilaterale = aftaler oversøiske

  Nord….     = aftaler inden for Norden

  ISEP          = specielt program inden for USA

   

  Du kan søge efter relevante partneruniversiteter i vores database over samarbejdsaftaler. Husk at søge på dit eget studienævn, for på den måde får du en liste der allerede fra starten er sorteret sådan, at den indeholder de relevante aftaler. 

   

  Søg i Aalborg Universitets samarbejdsaftaler

 • +

  Find inspiration fra studerende der tidligere har været på studieophold i udlandet

  Hos internationalt kontor har vi indsamlet evalueringsrapporter fra studerende, der har været på studieophold i udlandet. Dem kan du søge i ved at følge et af de to links herunder (Bemærk! Rapporterne er delt i to: Før eller efter 2016)

   

  Evalueringsrapporter fra før 2016

   

  Evalueringsrapporter fra 2016 og frem

   

   

  Hvis ikke du finder det, som du søgte efter, er du også altid velkommen til at kontakte os på Internationalt Kontor, og så kan vi måske være behjælpelige med at sætte dig i kontakt med en studerende, der tidligere har været på det universitet, som du påtænker at rejse til.
   

 • +

  Sådan søger du et studieophold hos et partneruniversitet

  Internationalt kontor har et online ansøgningssystem, som du skal logge ind i og søge igennem, når du har fundet ud af hvilket semster, du vil rejse ud på, og hvor du skal hen. Når du søger om et studieophold via systemet, søger du også automatisk et legat (hvis du søger inden ansøgningsfristerne: 1. marts for efterårssemestret og 1. november for forårssemestret).

  Du kan stadig søge om et studieophold hos et partneruniversitet efter denne frist, hvis det stadig er muligt hos det pågældende universitet, men du mister altså retten til at søge et legat hos internationalt kontor.

  Når du er logget ind i systemet kan du vælge universitet og sende dit ønske til Internationalt Kontor. Herefter vil dit ønske blive vurderet af IK, og du kan afvente et af følgende resultater af din søgning med mere information:

  • Godkendt, hvilket betyder at du har valgt en relevant aftale og det er godkendt Internationalt Kontor. Du kan nu søge en forhåndsmerit hos dit studienævn. Internationalt kontor vil herefter nominere dig, hvilket betyder at vi sender besked til partneruniversitetet om, at du gerne vil komme som udvekslingsstuderende til deres universitet. Herefter modtager du besked direkte fra dem (eller fra Internationalt kontor) om, hvordan du søger ind, ansøgningsfristen mm.
    
  • Afvist (bliver du afvist, er det typisk fordi, du har valgt en aftale, som ikke er for studerende under dit studie-nævn/retning, eller fordi aftalen udelukkende er for bachelor- eller kandidatstuderende)

  Du kan kun søge om én plads ad gangen. Bliver din ansøgning afvist, kan du søge en ny aftale med det samme.

  De fleste aftaler indeholder to pladser per akademisk år. Pladserne søges efter først til mølle princippet. Nye pladser frigives en gang om året (d. 15. September), fx blev pladserne til det akademiske år 2021/22, frigivet i september 2020.

   

  ansøg om et studieophold hos et udenlandsk partneruniversitet

   

  Husk at du skal logge ind i systemet igen og uploade dokumentation for dit ophold (et optagelsesbrev fra det udenlandske universitet samt en godkendt forhåndsmerit fra dit studienævn). Erasmus+ studerende skal også uploade en Learning agreement for studies. Dette skal gøres inden d. 1. juni for efterårssemestret og 1. november for forårssemestret.

 • +

  Læs om hvordan du søger forhåndsmerit

  Du skal søge om forhåndsmerit inden du rejser ud.

  1. Vælg studieprogram og relevante kurser på det udenlandske universitet i samarbejde med en faglig vejleder fra studiet.
    
  2. Ansøg dit studienævn om forhåndsmerit/godkendelse af fagene. Så er du sikker på at kunne få meritoverført fagene fra dit studieophold, når du kommer hjem igen.
    
  3. Undersøg om dit studienævn evt. har en fortrykt formular som du skal udfylde og undersøg om der er eventuelle deadlines for ansøgning om merit.
    
  4. Ansøgningen om merit bør indeholde en detaljeret beskrivelse af de faglige aktiviteter (kurser og/eller projekt(er)), som du skal følge på værtsuniversitetet. Vedlæg dokumentation, f.eks. i form af kursusbeskrivelser fra det udenlandske universitet. Du skal også huske at præcisere, hvilket semester eller hvilke studieaktiviteter på Aalborg Universitet du ønsker at udskifte med opholdet i udlandet, således at studienævnet har det bedst mulige grundlag for en korrekt vurdering af din meritansøgning. Det er også en god idé at vedlægge en indstilling fra den vejleder på studiet, som har vejledt dig i forbindelse med studieprogrammet.
    
  5. Du skal som udgangspunkt søge om godkendelse af kurser, der svarer til et semester, altså 30 ECTS, men søg gerne godkendelse af flere kurser end du skal bruge, da det af og til sker at et kursus ikke bliver udbudt alligevel.
    
  6. Under opholdet: Vær opmærksom på, at studienævnets godkendelse er en foreløbig afgørelse, der endeligt skal godkendes ved din hjemkomst. Således bør eventuelle ændringer undervejs i dit studieforløb i udlandet konfereres med såvel faglig vejleder som studienævn, så der ikke opstår problemer, når den endelige meritering skal foretages efter endt ophold.
    
  7. Efter hjemkomsten: Nu skal du dokumentere over for studienævnet, at dit studieprogram og dine studieaktiviteter er fulgt som planlagt, samt at du har opfyldt de betingelser, hvorpå du har modtaget studienævnets foreløbige godkendelse. Dokumentationen udstedes af dit værtsuniversitet og kan variere meget i udseende og indhold.
    

  Find dit studienævn

 • +

  Step by step guide - sådan gør du

  1. Find ud af hvilket semester, du kan rejse ud på.
    
  2. Undersøg AAU’s samarbejdsaftaler. Husk at læse informationen under NOTE. Den fremkommer når du klikker på universitetet. Se AAUs aftaler
    
  3. Gå ind på det pågældende universitets hjemmeside og søg efter kurser du kan få forhåndsmerit for.
    
  4. Henvend dig til en faglig vejleder på studiet for at få sparring i forhold til valg af kurser. Internationalt kontor kan hjælpe med alt det praktiske, mens al faglig vurdering kun kan foregå på studiet.
    
  5. Vær opmærksom på, hvornår universitetet har deadline.
    
  6. Hvis du har spørgsmål, inden du vælger universitet så kontakt Kenneth Kiel Jensen for at få mere at vide om en udvekslingsplads inden for de oversøiske og nordiske lande. Kontakt Trine Østergaard Vaagholt for at få mere at vide om en udvekslingsplads inden for Europa (Erasmus+ indenfor Europa). Endelig kan du kontakte Rikke Hougaard Sørensen hvis du har spørgemål til Erasmus+ ophold udenfor EU
    
  7. Når universitetet matcher dit ønske søg da om en udvekslingsplads. Du kan kun søge en plads (ad gangen).
    
  8. Herefter vil dit ønske blive vurderet af IK, og du får besked om, hvorvidt din ansøgning er godkendt eller afvist. Bliver den afvist kan du søge igen.
    
  9. Når pladsen er godkendt skal du søge studienævnet om en forhåndsgodkendelse. Du skal have det antal credits som svarer til 30 ECTS. Det er typisk 3-5 kurser. Vær særligt opmærksom på, hvornår dit studienævn har deadline for ansøgning om forhåndsmerit.
    
  10. Efter tildeling af plads får du information om den videre procedure vedr. ansøgning til det valgte universitet. Vær opmærksom på at hvis du har søgt lang tid i forvejen, vil du modtage denne information før tiden for opholdet nærmer sig.
    
  11. Følg procedurerne meget nøje og vedlæg de papirer, der kræves.
    
  12. Vigtigt: Husk at tjekke om du har den rette forsikring der dækker fuldt ud når du befinder dig i udlandet (NB! Du skal som minimum have både syge-, ansvars- og ulykkesforsikring).
 • +

  Alt om Erasmus+ studieophold - hos europæiske partneruniversiteter

  Erasmus+ programmet er et EU uddannelses- og stipendie program, som henvender sig til alle AAU studerende, der ønsker at tage en integreret del af deres uddannelse ved en europæisk partnerinstitution. Vores samarbejdsaftaler med langt de fleste europæiske partnere er Erasmus+ aftaler. Der er særlige betingelser for et Erasmus+ ophold:

   

  Læs mere om Erasmus+ studieophold

Kontakt

Oversøiske og nordiske ophold

Kenneth Kiel Jensen

E-mail: exchangeoverseas@adm.aau.dk

Telefonnummer: 99 40 96 50

 

Europæiske ophold (Erasmus+)

Trine Østergaard Vaagholt

E-mail: trn@adm.aau.dk

Telefonnummer: 99 40 96 56