Studieophold uden for en samarbejdsaftale

At rejse ud på egen hånd

Ønsker du at tage på studieophold på en uddannelsesinstitution, hvor der ikke er indgået nogen samarbejdsaftale mellem Aalborg Universitet og den udenlandske uddannelsesinstitution, skal du selv kontakte det pågældende universitet og arrangere dit udlandsophold.

 

Tips til ansøgningsprocessen

Der kan nemt opstå misforståelser på grund af kulturforskelle, andre traditioner og ikke mindst sproget. Desuden sker der ofte det, at du kommer til at tale og korrespondere med mange forskellige personer med forskellig viden og kompetence. Dette kan også give anledning til forviklinger og dermed forsinkelser. Derfor er det en god ide at:

 • Starte i god tid – gerne 1 år før du skal af sted
 • Søg information fx kan du bruge Gribverden.dk, som er Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside, der skal hjælpe danske studerende til at tage et studierelevant udlandsophold. Siden giver information om og inspiration til en lang række forskellige udlandsophold
 • Aldrig tage noget for givet. I andre lande gør man mange ting anderledes end her. Kontroller oplysningerne, så du er sikker på, at de er korrekte, og at du ikke har misforstået noget
 • Sørge for at have én eller to kontaktpersoner på det pågældende universitet at referere til, når du skriver eller ringer.

Nedenfor er der nævnt nogle forslag til, hvor du kan indhente oplysninger om andre uddannelsesinstitutioner end AAU's samarbejdsuniversiteter:

 • Undervisere og/eller det institut, du er tilknyttet, har ofte forsknings- eller undervisningsmæssige kontakter til og samarbejde med en række udenlandske universiteter eller forskere/undervisere på disse universiteter.
 • De forskellige landes ambassader/konsulater i Danmark kan hjælpe med adresser og oplysninger om universiteter i deres land.
 • Folkebibliotekerne og Aalborg Universitetsbibliotek har også opslagsværker om udenlandske uddannelsesinstitutioner samt håndbøger om legater m.v.
 • Internettet er også en god mulighed i forhold til at søge informationer om de universiteter, du er interesseret i.

 

Forhåndsmerit

Du skal søge om forhåndsmerit inden du rejser ud.

 • Vælg studieprogram og relevante kurser på det udenlandske universitet i samarbejde med en faglig vejleder fra studiet.
   
 • Ansøg dit studienævn om forhåndsmerit/godkendelse af fagene. Så er du sikker på at kunne få meritoverført fagene fra dit studieophold, når du kommer hjem igen.
   
 • Undersøg om dit studienævn evt. har en fortrykt formular som du skal udfylde og undersøg om der er eventuelle deadlines for ansøgning om merit.
   
 • Ansøgningen om merit bør indeholde en detaljeret beskrivelse af de faglige aktiviteter (kurser og/eller projekt(er)), som du skal følge på værtsuniversitetet. Vedlæg dokumentation, f.eks. i form af kursusbeskrivelser fra det udenlandske universitet. Du skal også huske at præcisere, hvilket semester eller hvilke studieaktiviteter på Aalborg Universitet du ønsker at udskifte med opholdet i udlandet, således at studienævnet har det bedst mulige grundlag for en korrekt vurdering af din meritansøgning. Det er også en god idé at vedlægge en indstilling fra den vejleder på studiet, som har vejledt dig i forbindelse med studieprogrammet.
   
 • Du skal som udgangspunkt søge om godkendelse af kurser, der svarer til et semester, altså 30 ECTS, men søg gerne godkendelse af flere kurser end du skal bruge, da det af og til sker at et kursus ikke bliver udbudt alligevel.
   
 • Under opholdet: Vær opmærksom på, at studienævnets godkendelse er en foreløbig afgørelse, der endeligt skal godkendes ved din hjemkomst. Således bør eventuelle ændringer undervejs i dit studieforløb i udlandet konfereres med såvel faglig vejleder som studienævn, så der ikke opstår problemer, når den endelige meritering skal foretages efter endt ophold.
   
 • Efter hjemkomsten: Nu skal du dokumentere over for studienævnet, at dit studieprogram og dine studieaktiviteter er fulgt som planlagt, samt at du har opfyldt de betingelser, hvorpå du har modtaget studienævnets foreløbige godkendelse. Dokumentationen udstedes af dit værtsuniversitet og kan variere meget i udseende og indhold.

 

ØKONOMI

Når du rejser udenfor en samarbejdsaftale skal du betale studieafgift (tuition fee). Udlandsstipendieordningen giver dig mulighed for helt eller delvist at få dækket den studieafgift, du måtte skulle betale på det udenlandske universitet. Læs mere på SU kontorets hjemmeside:

 

Udlandsstipendieordningen

 

NB! Vær opmærksom på, at du ikke er berettiget til at søge et legat fra AAUs Internationaliseringspulje, når du tager på studieophold udenfor en samarbejdsaftale, så det er en god ide at søge private legater og fonde.

Du kan fx søge hos Dansk Studiefond som uddeler 60 legater om året til studerende på en videregående uddannelse i udlandet.