Erasmus+ studieophold (hos europæiske partneruniversiteter)

 • +

  Hvad er erasmus+?

  Erasmus+ programmet er et EU uddannelses- og stipendie program, som henvender sig til alle AAU studerende, der ønsker at tage en integreret del af deres uddannelse ved en europæisk partnerinstitution. Vores samarbejdsaftaler med langt de fleste europæiske partnere er Erasmus+ aftaler.


  Aalborg Universitet har ansøgt og fået tildelt et Erasmus Charter for Higher Education. Dermed er det muligt for AAU studerende at tage på studieophold i Europa hos en lang række af europæiske partneruniversiteter og tilmed søge et Erasmus+ stipendium.

  Denne side indeholder alt, hvad der er særligt for et Erasmus+ studieophold, men da et sådant på mange måder ligner alle andre studieophold hos et partneruniversitet, er det vigtigt, at du starter med at læse:
   

  Studieophold hos et partneruniversitet

 • +

  Betingelser for at søge et Erasmus+ studieophold

  • Du skal være studerende på Aalborg Universitet (bachelor- eller kandidatniveau)
    
  • Du har gennemført det første år af din uddannelse, når opholdet påbegyndes
    
  • Du skal vælge en Erasmus+ aftale der er indgået af dit eget studienævn
    
  • Studieopholdet skal være en integreret del af din uddannelse og du skal søge om forhåndsmerit hos dit studienævn
    
  • Studieopholdet skal vare mellem 3 - 12 måneder
    
  • Du skal have udfyldt og underskrevet en 'Erasmus Learning Agreement for Studies' og den skal uploades i Internationalt Kontors online system inden studieopholdet påbegyndes.
 • +

  Søg et erasmus+ studieophold

  Sådan finder du frem til de Erasmus+ aftaler, der er relevante for dig:

  1. Aftalen skal være indgået af dit eget studienævn - så husk at søge på dit studienævn, når du søger i vores samarbejdsaftaler.
    
  2. Når du har søgt på dit studienævn og fået listen med relevante aftaler frem, så kan du finde Erasmus+ aftalerne ved at sorterer listen efter studienævn igen (klik to gange på studienævnskolonnen), og så ser du nu Erasmus+ aftalerne øverst. Hvis du er i tvivl kan du kontakte Internationalt kontor.
    
  3. Når du har fundet et interessant universitet, så klik på aftalen og en pop up boks kommer frem. Her finder du mere information om aftalen. Vær særligt opmærksom på; dels hvilket niveau aftalen er for bachelor og/eller kandidat (ug og/eller pg) og om der er andre restriktioner fx at aftalen udelukkende er for en bestemt studieretning. Det kunne være en aftale, der er indgået af studienævnet for Arkitektur og Design, men aftalen er udelukkende for Industrielt Design studerende.
    
  4. Når du har fundet en relevant aftale, søger du pladsen.
    

  Søg et Erasmus+ studieophold

 • +

  Erasmus+ og forsikringer

  Det er dit eget ansvar at være forsikret under udlandsopholdet. Derfor er det meget vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i en række forhold vedrørende forsikring, inden du rejser ud. Især skal du være opmærksom på, om du er dækket i forhold til:

  • Sygdom (herunder både fysisk og psykisk sygdom)
  • Ansvar (hvis du fx forårsager skade på andres ting)
  • Personlige ejendele og bagage
  • Ulykkesforsikring (hvis du selv kommer til skade)

  Når du rejser ud på et Erasmus+ studieophold er det et krav, at du som minimum medbringer det blå EU-sygesikringskort, der giver dig ret til sygehjælp på samme vilkår som borgerne i det pågældende land.

  Det kan fx betyde, at du selv skal betale for lægebesøg, hvis du bliver syg på rejsen. Kortet dækker heller ikke hjemtransport ved sygdom.

  Kortet fås ved henvendelse til Borgerservice i din bopælskommune. Du kan også bestille kortet på www.borger.dk
   

  EU-sygesikringsbeviset er ikke en rejseforsikring

  Vær opmærksom på, at EU-sygesikringskortet ikke erstatter en normal rejseforsikring og heller ikke dækker hjemtransport ved sygdom. Derfor er det en meget god ide at tegne en privat forsikring. Start med at undersøge hos dit nuværende forsikringsselskab, hvordan du er dækket under et studieophold i udlandet.

  Du kan også gøre brug af nedenstående liste over forsikringer for studerende, der rejser til udlandet:

  www.dr-walter.com
  http://global.ihi.com
  www.studentsinsured.com/
  www.aonstudentinsurance.com
  www.studenterforsikring.dk
  www.caremed-travelinsurance.com

   

 • +

  Erasmus+ sprogtest og kurser - Online Linguistic Support

  Det er obligatorisk for Erasmus studerende at gennemføre en online sprogtest både før og efter opholdet. Erasmus+ programmet har udviklet Online Linguistic Support.

  Du får tilsendt et link til testen på din AAU mail. Testen tager 40-50 minutter at gennemføre, og omhandler bl.a. grammatik, ordforråd og forståelse. Der er 70 spørgsmål i alt.

  Testen skal tages af alle studerende, der skal undervises på et af de følgende sprog: engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, hollandsk, tjekkisk, græsk, polsk, portugisisk eller svensk.

  Testens resultat har ikke indflydelse på, hvorvidt du kan komme af sted på dit ophold. Testen tjener udelukkende det, formål, at EU/Erasmus+ programmet ønsker at måle den sproglige udvikling hos studerende, der er på et udlandsophold. Resultatet sendes ikke til dit udenlandske universitet.

  Skulle dit niveau vise sig ikke at være helt, som man kunne forvente (niveau B1 eller derunder), tilbydes du et online sprogkursus, som du kan følge undervejs i dit ophold. Det er også muligt at følge et kursus på et andet sprog end det du er testet i (såfremt du opnår B2 eller derover), det kunne jo være at du skal til Holland på studieophold og skal modtage undervisning på engelsk, men at du gerne ville stifte bekendtskab med det hollandske sprog. Kurset er et tilbud, hvorimod testen er obligatorisk og skal udføres både før og efter opholdet.

  Du har 30 dage til at udføre testen både før og efter.

  Der kan ikke udbetales legat til Erasmus studerende, der ikke har gennemført testen.

   

 • +

  Udfyld en erasmus+ learning agreement for studies

  Alle studerende, der rejser ud på et Erasmus+ studieophold, skal have udfyldt og underskrevet en:

   

  Erasmus+ Learning Agreement for Studies

  Sådan gør du:

  • De GRØNNE bokse skal udfyldes af dig (the student)
    
  • De GRÅ bokse af din koordinator/vejleder (der kan godkende det faglige indhold af opholdet) på dit studie på Aalborg Universitet (the sending institution). Internationalt kontor kan altså ikke underskrive.
    
  • De BLÅ bokse skal udfyldes af partneruniversitetet (the receiving organisation/enterprise).

  Aftalen kan sendes via email som skannet fil (dvs. skannede underskrifter accepteres).

  Vær opmærksom på, at en Learning Agreement består af tre dele:

  1. Before the Mobility - den del der skal udfyldes og underskrives før opholdet påbegyndes
    
  2. During the Mobility - den del der kun skal udfyldes og underskrives, såfremt der sker ændringer i kursusvalget
    
  3. After the Mobility - den del der skal udfyldes og underskrives når opholdet afsluttes.

  NB! Begge/alle tre dele af Learning Agreement skal uploades i Internationalt Kontors online system

 • +

  Søg et Erasmus+ legat

  Når du søger et Erasmus+ studieophold søger du automatisk også et Erasmus+ legat (forudsat at du søger inden fristen som er 1. marts for efterårssemestret og 1. november for forårssemestret. 

   

  læs alt om ERasmus+ legatet

 • +

  Har du særlige behov? Erasmus+ special needs support

  Der er mulighed for at søge et ekstra tilskud til Erasmus aktiviteter for studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, eller andre sundhedsmæssige tilstande, som gør at deltagelse i et Erasmus ophold ikke er muligt uden ekstra økonomisk støtte. Hvis dette er tilfældet, kan du derfor søge om ekstra tilskud udover det regulære Erasmus stipendium. Vær opmærksom på, at behovet skal kunne dokumenteres, fx ved at du er berettiget til SU handicaptillæg eller ved en lægeerklæring.
   

  Der kan eksempelvis søges ekstra støtte:

  • Besøg hos lægen - hvis du fx skal hjem til kontrol
  • Tilpasset bolig f.eks. til kørestol eller hvis du har brug for at bo for dig selv
  • Assistance til rejsen
  • Medfølgende person
  • Hjælpemidler eller udstyr
  • Tilpasning af undervisningsmaterialet

  Læs mere på Styrelsen for Videregående Uddannelsers hjemmeside eller kontakt Erasmus+ koordinator Trine Vaagholt for at søge eller i tilfælde af eventuelle spørgsmål.

 • +

  Afslut dit erasmus+ ophold

  Når dit studieophold lakker mod enden er der en række ting som du skal huske at gøre:

  1. Få underskrevet 'After the Mobility' delen af din Erasmus+ Learning Agreement for Studies af partneruniversitet - det er langt det letteste at få den underskrevet inden du rejser hjem.
    
  2. Tage den afsluttende Erasmus+ OLS sprogtest - link sendes igen til din AAU mail.
    
  3. Besvare evalueringsspørgeskemaet Erasmus Participant Report, som sendes til dig fra Erasmus+ programmet - link sendes til din AAU mail.
    
  4. Aflevere dit eksamensbevis fra det udenlandske universitet - både til din sekretær, så du kan få den endelige merit samt til Internationalt Kontor

  Både Learning Agreement og eksamensbevis skal uploades i Internationalt Kontors online system

  NB! Vær opmærksom på at hvis du har modtaget et Erasmus+ legat og undlader at gøre en eller flere at disse punkter, så risikerer du at skulle tilbagebetale dit Erasmus+ legat.