Private legater og fonde

Et ophold i udlandet kan være dyrt, og det er derfor en god ide at søge private legater. Der findes rigtig mange fonde og legater, der giver økonomisk tilskud til udlandsophold. Der findes store, generelle fonde, som alle kan søge uanset køn, studieretning osv. Derudover findes der adskillige mindre fonde, som du kan søge ud fra specifikke forhold – f.eks. ud fra at du er økonomistuderende, at du er fra en bestemt by, at du skal til Kina, eller at du er i slægt med NN. Læs hvordan du bedst griber det an på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside for studerende der skal på udlandsophold

 

Grib Verden

 

Herunder har vi samlet en liste over steder på Internettet, hvor du kan søge efter legatmuligheder:

Legater

Gode råd i forbindelse med legatansøgning

Når du søger legater, skal du argumentere godt for dig selv i dine ansøgninger. Husk f.eks. at oplyse hvorfor du vælger studieophold i udlandet, hvad du regner med at få ud af det, hvordan studieopholdet vil få indflydelse på din fremtidige karriere etc. I de tilfælde, hvor du skal udfylde ansøgningsskemaer, er det vigtigt, at skemaerne udfyldes korrekt, og at du ikke blot besvarer spørgsmålene med et par linier, men er velbegrundet i dine svar.

Det er endvidere utroligt vigtigt, at anbefalingerne fra dine undervisere er rigtig gode. Udover oplysninger om, at du er tilmeldt studiet, og at du deltager aktivt i de forskellige studieaktiviteter, skal anbefalingerne også helst indeholde udtalelser om dine akademiske kvalifikationer, hvorfor et udlandsophold er vigtigt for dit videre studieforløb etc. Udtalelsen kan evt. også indeholde oplysninger om dine personlige kvalifikationer.