Internationaliseringspuljen

 • +

  Hvad er aalborg uniservistets internationaliseringspulje?

  Internationaliseringspuljen anvendes til legater til såvel studieophold via Aalborg Universitets udvekslingssamarbejdsaftaler som projektorienterede forløb (praktik) i udlandet. En stor del af Internationaliseringspuljens midler er doneret af Det Obelske Familiefond. Størrelsen på internationaliseringspuljens årlige legat udregnes på basis af puljens størrelse og antallet af kvalificerede ansøgere.

  Følgende studerende er ikke berettiget midler fra puljen:

  • Studerende, der modtager stipendium gennem Erasmus Mundus, Erasmus- og Nordplusprogrammerne
  • Studerende der skal i studieophold udenfor en udvekslingssamarbejdsaftale
  • Studerende ved dansk godkendte uddannelser ved SDC
 • +

  Alt om ansøgning og frister

  HUSK AT SØGE LEGATET INDEN DEADLINE SELVOM DU IKKE HAR DOKUMENTATIONEN PÅ PLADS. DEN KAN UPLOADES EFTERFØLGENDE.

  Når du søger et studieophold gennem en af Aalborg Universitets samarbejdsaftaler eller du registrerer dig til et projekt orienteret forløb (praktik) i Internationalt Kontors ansøgningssystem søger du også automatisk et legat forudsat, at du overholder ansøgningsfristen.

  Ansøgningsfristen er den 1. november for ophold i forårssemesteret og den 1. marts for ophold i efterårssemesteret.

   

  ansøg om et legat fra AAUs internationaliseringspulje

  Husk at det er vigtigt, at du ansøger i henhold til ansøgningsfristen, hvis du påtænker at tage et udlandsophold. Har du ikke dit ophold på plads, når du ansøger, har du mulighed for efterfølgende at uploade dokumentation ved at logge ind i systemet igen.

  For projektorienterede forløb (praktik): Hvis du ikke ved, hvor du skal hen, kan du selvfølgelig heller ikke vide hvorvidt opholdet bliver i Europa og dermed omfattet af Erasmus+ programmet eller udenfor Europa, men det skal du ikke tænke på. Din legat ansøgning bliver efterfølgende placeret i den korrekte pulje, dvs. enten Erasmus+ (indenfor Europa) eller Internationaliseringspuljen (udenfor Europa)

  Dokumentationen bedes uploades hurtigst muligt og ikke senere end 1. juni / 1. december.

 • +

  Den nødvendige dokumentation

  Din ansøgning bliver først behandlet, når følgende dokumentation er uploaded i Internationalt kontors online system:
   

  I forbindelse med studieophold:

  • En officiel bekræftelse på accept af dig fra den udenlandske institution - et optagelsesbrev
  • Studienævnets forhåndsgodkendelse af meritoverførsel af de valgte kurser.
  • Vedrørende Erasmus studieophold: En underskrevet Erasmus+ Learning Agreement for Studies.
    

  I forbindelse med et projektorienteret forløb (praktik):

  • Studienævnets forhåndsgodkendelse af meritoverførsel, hvis dit projektorienterede forløb (praktik) ikke er en obligatorisk del af din uddannelse
  • En underskrevet kontrakt for projektorienteret forløb (underskrevet af virksomheden/organisationen, dig og din vejleder)
  • Vedrørende Erasmus projekt orienteret forløb (praktik): Underskrevet Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships (underskrevet af virksomheden/organisation, dig og din vejleder).

  Selv om du ikke kan skaffe denne dokumentation inden d. 1.marts / 1. november, skal du alligevel ansøge online.

  Dokumentationen bedes uploades hurtigst muligt og ikke senere end 1. juni / 1. december.

 • +

  Betingelserne og reglerne for tildeling

  Betingelserne for tildelingen er:

  • Du er indskrevet som studerende ved Aalborg Universitet
  • Studieopholdet eller det projektorienterede forløb (praktik) indgår som meritgivende del af uddannelsen
  • Opholdet er på mellem 3 og 12 måneders varighed
  • Tilskuddet ikke anvendes til studieafgifter
  • Ansøgere med mindst to års studier bag sig prioriteres højest
  • Studieophold via en udvekslingssamarbejdsaftale
    

  Betingelser for udbetaling:

  Legaterne udbetales fra januar måned (studieophold i foråret) og fra september måned (studieophold i efteråret). Der gives højst stipendium til to semestre i alt for hele studietiden, hvoraf højst et semester kan være inden bacheloreksamen.

  Legatet udbetales umiddelbart inden eller lige efter afrejse såfremt den nødvendige dokumentation er fremsendt til Internationalt Kontor.

  Efter hjemkomsten skal følgende dokumentation uploades i Internationalt kontors online system: Kopi af Transcript of Records (karakterblad fra udenlandsk universitet) eller kopi af bekræftelse/anbefaling fra virksomheden/organisationen for gennemført projektorienteret forløb (praktik).

  Ovenstående skal uploades senest 1 måned efter din hjemkomst. Det skal fremgå af dokumentationen, hvor mange måneder opholdet har varet (min. 3 mdr.).

  NB! Såfremt der ikke uploades dokumentation for gennemført ophold kan stipendiet kræves tilbagebetalt, da det må formodes, at den aftalte aktivitet ikke er gennemført.

  Du skal ikke betale skat af stipendier, som er givet til studieophold eller projektorienterede forløb (praktik) i udlandet i det omfang legatet anvendes hertil, og der foreligger dokumentation herfor.