Støtte til grupperejser til udlandet

Det Obelske Familiefond stiller midler til rådighed for AAUstuderende , der søger tilskud til kortvarige grupperejser til udlandet i forbindelse med projektskrivning. For at komme i betragtning skal du udfylde et ansøgningsskema i henhold til ansøgningsfristerne.

Midlerne uddeles 2 gange årligt med ansøgningsfrist:

 • 1. marts for rejser der finder sted mellem 1. marts og 1. oktober
 • 1. oktober for rejser der finder sted mellem 1. oktober og 1. marts

 

Ansøgningsskema til støtte til grupperejser i udlandet

 

For grupperejser gælder følgende:

 • Rejsen skal finde sted indenfor den givne periode 1. marts-1. oktober eller 1.oktober-1. marts
 • Gruppen skal bestå af minimum to studerende
 • Specialestuderende kan ikke komme i betragtning
 • Der skal udfyldes en mini-rapport efter endt rejse til dokumentation
 • En NEM-KONTO er påkrævet til udbetaling af stipendium


Tildeling af midler til grupperejser:

 • Fordeles efter studieanciennitet - det vil sige studerende på senere semestre prioriteres højst
 • Grupperejser i forbindelse med projektskrivning prioriteres højst
 • Samtidig sikres fordeling mellem fakulteterne
 • Opfyldes samme kriterier af flere ansøgere sker fordelingen ved lodtrækning