Støtte til specialerejser til udlandet

Du har mulighed til at søge penge hjem til korte rejser i udlandet i forbindelse med empiriindsamling til specialet på 10. semester. For at komme i betragtning skal du udfylde et ansøgningsskema:

 

Ansøgningsskema til støtte til specialerejser

Godkendte ansøgninger udbetales først efter hjemkomst, men der skal søges i god tid inden afrejsen og du skal ansøge inden opholdet finder sted og senest 1. marts.

Udbetalingen finder sted på baggrund af rejseafregning, som skal fremsendes sammen med originale bilag (flybillet, boarding pass, faktura og kvitteringer).

Vær opmærksom på følgende:

Udgifter til forplejning refunderes ikke, og der udbetales ikke time/dagpenge. Udgifter til gaver til fx værter eller lign. refunderes ikke. Rejseafregningen skal være fremsendt senest en måned efter hjemkomst.

I skal søge individuelt, selvom I er flere, der rejser sammen.

Det er ikke muligt at eftersende dokumentation efter deadline.