Kulturaftalestipendium

Danmark har sammen med en række andre lande indgået aftaler om bilaterale udvekslinger af studerende. Under kulturaftalerne gives stipendier til studieophold i udlandet for studerende og forskere inden for de lange videregående uddannelser.

Flere europæiske lande samt Egypten, Israel, Japan, Kina og Rusland udbyder en række stipendier både til længerevarende ophold og sommersprogkurser. Procedurer, varighed, ansøgningsskemaer, frister og andet information finder du ved Styrelsen for Videregående Uddannelser (UDS).

Betingelser for studerende:

  • mindst 2 års gennemførte studier ved en lang videregående uddannelsesinstitution i Danmark. I visse tilfælde kræves en bachelorgrad (se UDSs hjemmeside for oplysningsblad for det enkelte land)
  • gode sprogkundskaber
  • opholdet skal være et naturligt led i den danske uddannelse
  • der skal foreligge forslag til studieprogram

Du er fritaget for at betale studieafgift på det udenlandske universitet, da dette er indeholdt i stipendiet. Rejseudgifter dækkes ikke. Kulturstipendiet kan søges for maksimalt et akademisk år - typisk 8-10 måneder. Du kan tage din SU med til udlandet, når du er optaget gennem et kulturstipendium.

Betingelser for forskere:

  • en kandidateksamen eller tilsvarende fra en lang videregående uddannelsesinstitution i Danmark og være tilknyttet en sådan institution
  • der skal foreligge et detaljeret program for opholdet
  • fremvise dokumentation for tilknytning til det ønskede studiested (se særskilt oplysningsblad for det enkelte land på UDSs hjemmeside)

For mere information om kulturaftalestipendier, ansøgningsskema mm., se venligst UDSs hjemmeside eller kontakt Marianne Hansen på Internationalt Kontor.