Erasmus+ legat

hvad er et erasmus+ legat

Erasmus+ er et EU-stipendieprogram for studerende inden for alle fagområder, som ønsker dele af deres studier gennemført ved en højere uddannelsesinstitution eller i et projektorienteret forløb (praktikophold) i ét af de 33 deltagende lande.
 

Du kan søge om Erasmus+ legat:

 • hvis du skal i studieophold eller på et projektorienteret forløb (praktik) i ét af de lande, som deltager i Erasmus+ programmet (ekskl. Danmark, Grønland eller Færøerne).
 • for studieophold: hvis opholdet finder sted ved ét af Aalborg Universitets Erasmus partneruniversiteter (Aalborg Universitet har ca. 350 Erasmus+ samarbejdsaftaler).

Du ansøger om Erasmus+ legat som et supplement til dine rejse- og opholdsudgifter under dit ophold i udlandet. 

Du har mulighed for at rejse ud med Erasmus flere gange og få tildelt legat flere gange. På bachelorniveau kan du ansøge for maximum 12 måneder og på kandidatniveau kan du ligeledes ansøge for maximum 12 måneder. 

Legatets størrelse afhænger af det land du rejser til (baseret på leveomkostningerne i det pågældende land) og længden af opholdet.

NB! Vær opmærksom på, at du ikke kan modtage både Erasmusstipendium og midler fra Internationaliseringspuljen.

Satserne for et Erasmus+ ophold i udlandet er:

Satser Studieophold Projektorienteret forløb (praktik)
Høj 285 euro pr. måned 385 euro pr. måned
Lav 235 euro pr. måned 335 euro pr. måned


Lande hvortil der tildeles den høje sats:

Irland, Frankrig, Italien, Østrig, Finland, Sverige, Storbritannien, Liechtenstein, Norge og Schweiz
 

Lande hvortil der tildeles den lave sats:

Belgien, Tjekkiet, Tyskland, Grækenland, Spanien, Kroatien, Cypern, Luxembourg, Holland, Portugal, Slovenien, Island, Tyrkiet, Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Rumænien, Slovakiet og Makedonien

Alt om ansøgning og frister

HUSK AT SØGE LEGATET INDEN ANSØGNINGSFRISTEN, OGSÅ SELVOM DU IKKE HAR DOKUMENTATIONEN PÅ PLADS. DEN KAN UPLOADES EFTERFØLGENDE.

Når du søger et Erasmus+ studieophold gennem en af Aalborg Universitets samarbejdsaftaler eller du registrerer dig til et projektorienteret forløb (praktik) indenfor Europa i Internationalt Kontors ansøgningssystem søger du også automatisk et Erasmus+ legat, forudsat at du overholder ansøgningsfristen.

Ansøgningsfristen er den 1. november for ophold i forårssemesteret og den 1. marts for ophold i efterårssemesteret.

 

Ansøg om et erasmus+ legat

 

NB! Det er meget vigtigt, at du ansøger i henhold til ansøgningsfristen, hvis du påtænker at tage på et Erasmus+ ophold. Har du ikke dit ophold helt på plads og mangler du dokumentation, når du ansøger, har du mulighed for efterfølgende at logge ind i Internationalt Kontors system og uploade dokumentation i Internationalt Kontors online system.
 

Hvis du ikke ved, hvor du skal hen, kan du selvfølgelig heller ikke vide hvorvidt opholdet bliver i Europa og dermed omfattet af Erasmus+ programmet eller udenfor Europa, men det skal du ikke tænke på. Din legat ansøgning bliver efterfølgende placeret i den korrekte pulje, dvs. enten Erasmus+ (indenfor Europa) eller Internationaliseringspuljen (udenfor Europa)

Bemærk dog at du skal have dokumentationen på plads senest d. 1 Juni for efterårssemestret og 1. December for forårssemestret.

Læs om betingelserne og reglerne for tildeling

Erasmus+ studieophold:

 • opholdet finder sted hos et universitet som AAU har indgået en Erasmus+ udvekslingsaftale med
 • du ikke er 1. års studerende, når opholdet påbegyndes
 • opholdet skal vare mellem 3 - 12 måneder
 • opholdet er en integreret del af uddannelsen ved Aalborg Universitet
 • der skal være uploadet en en godkendt forhåndsmerit fra dit studienævn i Internationalt Kontors system
 • der ikke betales studieafgift
 • der skal være uploadet en underskrevet Erasmus Learning Agreement for Studies i Internationalt Kontors system inden opholdet påbegyndes (stipendiet udbetales først når learning agreement og forhåndsmerit er på plads)
   

Erasmus+ projektorieteret forløb:

 • du ikke er 1. års studerende, når opholdet påbegyndes
 • opholdet skal vare mellem 2 - 12 måneder (kontakt dit studie for at høre gældende regler for dig)
 • der skal være uploadet en underskrevet Erasmus Learning Agreement for Traineeship i Internationalt Kontors system inden opholdet påbegyndes (stipendiet udbetales først når learning agreement er på plads)
 • hvis du er nyuddannet når opholdet påbegyndes skal du have dit praktikophold på plads i løbet af dit sidste studieår.

 

udbetaling:

Legaterne udbetales fra januar måned (studieophold i foråret) og fra september måned (studieophold i efteråret). Legatet udbetales på én gang umiddelbart inden eller lige efter afrejse såfremt den nødvendige dokumentation er uploadet.

Du skal ikke betale skat af stipendier, som er givet til studie- eller praktikophold i udlandet i det omfang legatet anvendes hertil, og der foreligger dokumentation herfor.

 

Sprogtest - ERasmus+ Online linguistic support

Det er obligatorisk for Erasmus+ studerende at gennemføre en online sprogtest både før og efter opholdet. Du får tilsendt et link til testen på din AAU mail. Du har 30 dage til at udføres testen både før og efter.

Der kan ikke udbetales legat til Erasmus studerende, der ikke har gennemført testen.

Den nødvendige dokumentation

Din ansøgning om legat bliver først behandlet, når følgende dokumentation er uploaded i Internationalt kontors system:
 

I forbindelse med studieophold:

 • En officiel bekræftelse på accept af dig fra den udenlandske institution - optagelsesbrev
 • Studienævnets forhåndsgodkendelse af meritoverførsel af de valgte kurser.
 • En underskrevet Erasmus +Learning Agreement for studies.
   

I forbindelse med et projekt orienteret forløb (praktik):

 • Studienævnets forhåndsgodkendelse af meritoverførsel, hvis opholdet ikke er en obligatorisk del af din uddannelse
 • En underskrevet Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships (underskrevet af virksomheden/organisationen, dig og din vejleder)
 • Såfremt virksomheden/organisationen ikke sørger, for at du er dækket af de påkrævede forsikringer i forbindelse med et Erasmus+ projektorienteret forløb (praktik), skal du selv sørge for dette, og herefter uploades forsikringspolicen i Internationalt Kontors system. 

Selv om du ikke kan skaffe denne dokumentation inden d. 1.marts / 1. november, skal du alligevel ansøge online. Dokumentationen bedes uploades hurtigst muligt og ikke senere end 1. juni / 1. december.

Når du er hjemme igen

Efter hjemkomsten skal følgende dokumentation uploades i Internationalt kontors online system:

For Erasmus+ studieophold:

 • Kopi af Transcript of Records (karakterblad fra udenlandsk universitet) OG
 • Erasmus+ Learning Agreement - 'After the Mobility' delen skal udfyldes af det udenlandske universitet umiddelbart inden afslutning af opholdet.


For Erasmus+ projektorienteret forløb:

 • Erasmus+ Learning Agreement - 'After the Mobility' delen skal udfyldes af virksomheden/organisationen umiddelbart inden afslutning af opholdet

Ovenstående skal uploades senest 1 måned efter din hjemkomst.

For alle gælder at man skal:

 • tage den anden sprogtest
 • besvare Erasmus+ participant report - Som Erasmus+ legatmodtager er du forpligtet til at udfylde en evalueringsskema (Erasmus+ participant report). Dit Erasmusophold registreres i en database udviklet af EU Kommissionen og det er via denne database, at du ca. 14 før dit ophold afsluttes vil modtage en email: 'Erasmus participant report request' indeholdende et link til evalueringsrapporten.

NB! Såfremt der ikke uploades dokumentation for gennemført ophold kan stipendiet kræves tilbagebetalt, da det må formodes, at den aftalte aktivitet ikke er gennemført.

Tilbagebetaling af Erasmus+ legat

Internationalt Kontor kan kræve en hel eller delvis tilbagebetaling af dit Erasmus+ legat i følgende tilfælde:

 • Hvis du ikke gennemfører dit ophold, og rejser hjem før tid (altså den slutdato der står i din Learning Agreement). Der kan være særlige omstændigheder fx ved sygdom eller lignede - i sådanne tilfælde kontakt da Erasmus+ koordinator Trine Nielsen
   
 • Hvis du ikke afleverer de påkrævede dokumenter efter hjemkomst (After the Mobility delen af din Learning Agreement samt for studieophold et eksamensbevis)
   
 • Hvis du ikke gennemfører den anden sprogtest fra Erasmus+ OLS til tiden
   
 • Hvis du ikke besvarer surveyen 'Erasmus+ Participant Report' til tiden