Projektorienteret forløb i udlandet

Hvad er et projektorienteret forløb (praktik)?

Et projektorienteret forløb (praktik) er:

 • 3-5 måneders ulønnet arbejdsperiode hos en privat virksomhed, offentlig myndighed eller international/lokal organisation
   
 • dine opgaver er at assistere i det daglige arbejde på /i virksomheden/organisationen og/eller selvstændig opgaveløsning
   
 • Du indgår som en del af det faste personale
   
 • Sideløbende med arbejdet skal du udarbejde et problembaseret projekt med udgangspunkt i forløbet hos virksomheden/organisationen. Dette projekt skal du eksamineres i, når du er hjemme igen
   
 • Alle studerende ved Aalborg Universitet, hvor et projektorienteret forløb (praktik) i udlandet er en meritgivende del af deres studium, kan få hjælp til planlægningen heraf fra Internationalt Kontor
   

Et projektorienteret forløb (praktik) i udlandet giver dig bl.a. mulighed for at omsætte teori til praksis og styrke dine sprogkundskaber. Du får også praktisk erfaring inden for dit fagområde og opbygger et relevant netværk, som du kan bruge efter endt uddannelse, når du skal søge job.

Du er selv primus motor, når det gælder at finde et relevant sted. Læs mere herunder til hvordan du finder relevante virksomheder/organisationer.

Bliv inspireret

Det er som nævnt dig selv, der er ansvarlig for at finde en relevant virksomhed/organisation.

Du skal forberede dig godt på, hvilken type virksomhed eller organisation du kunne tænke dig at være i projektorienteret forløb (praktik) hos. Undersøg hvad der findes af muligheder i de lande, du er mest interesseret i.

Søg efter relevante steder

 • Aviser og blade er glimrende steder at søge efter mulige virksomheder/organisationer
   
 • Tænk kreativt og gå ikke kun efter opslåede stillinger
   
 • Brug dit netværk - fortæl at du søger til alle du kender
   
 • Du kan kontakte din vejleder/studiekoordinator for at få gode idéer til ansøgningsmuligheder
   
 • Du kan læse evalueringsrapporter fra AAU studerende, der tidligere har været i projektorienteret forløb ( hvori det bl.a. fremgår, hvor de har været, og hvilke arbejdsopgaver de har haft)
   
 • Der findes utallige steder på nettet hvor du kan søge efter relevante steder. Du kan fx starte med at søge efter relevante steder her: AAUs jobbank
   
 • Hos Internationalt Kontor kan du rekvirere en liste over steder, hvor studerende fra dit studieprogram tidligere har været i projektorienteret forløb (praktik), og vi står til rådighed med vejledning gennem hele processen

NYT! Læs om en AAU studerendes oplevelser med et projektorienteret forløb i Sverige i efteråret 2016

 

Krav til et projektorienteret forløb (praktik)

 • Du er studerende ved Aalborg Universitet
   
 • Spørg dit studienævn om du har mulighed for at tage et projektorienteret forløb (praktik) i udlandet som en integreret del af din uddannelse. Nogle studier kræver, at du ansøger om forhåndsmerit - følg studienævnets anvisning herom
   
 • Opholdet finder (som regel) sted på 9. semester
   
 • Opholdet i udlandet skal være af minimum tre måneders varighed (ved samme virksomhed/organisation)
   
 • Arbejdsopgaverne skal relatere sig til dit studieområde og det er en god idé at tale med din koordinator om, hvilke arbejdsopgaver er relevante
   
 • Sideløbende med arbejdet skal du udarbejde et problembaseret projekt med udgangspunkt i forløbet hos virksomheden. Dette projekt skal du eksamineres i, når du er hjemme igen
   
 • Der skal være udfyldt og underskrevet en kontrakt mellem virksomheden/organisationen, dig og din vejleder/semesterkoordinator

Læs om de særlige krav der er, hvis du skal i et projektorienteret forløb i Europa gennem Erasmus+ programmet

Projektorieteret forløb og løn

Studerende, som er ude i et projektorienteret forløb, må ikke modtage løn (jf. Styrelsen for Videregående Uddannelsers retningsregler for praktik/projektorienteret forløb). Du bevarer din SU i udlandet

Virksomhederne/organisationerne må gerne give de studerende tilskud til dokumenterede udgifter, som er forbundet med opholdet. Det kan være udgifter som rejseforsikring, flybilletter, telefon eller husleje i den by, hvor man er i projektorienteret forløb (praktik). Kravet er blot, at udgifterne skal kunne dokumenteres.

Register dig til et projektorienteret forløb (praktik) hos Internationalt Kontor

Du er nu klar til at registrere dig til et projektorienteret forløb (praktik) i Internationalt Kontors ansøgningssystem. 

Her ansøger du også automatisk om et legat. Vær dog opmærksom på, at du skal registrere dig inden ansøgningsfristen for legat, som er 1. marts for ophold i efteråret og 1. november for ophold i foråret.

Du kan sagtens registre dig, selvom du sandsynligvis endnu ikke ved, hvor du skal hen - dokumentationen for opholdet (en underskrevet kontrakt) skal blot være uploadet i systemet inden d. 1. juni for ophold i efteråret og 1. december for ophold i foråret.Registrer dig til et projektorienteret forløb i udlandet

 

Når du ikke ved, hvor du skal hen, kan du selvfølgelig heller ikke vide hvorvidt opholdet bliver i Europa og dermed omfattet af Erasmus+ programmet eller udenfor Europa, men det skal du ikke tænke på. Din legatansøgning bliver efterfølgende placeret i den korrekte pulje, dvs. enten Erasmus+ (indenfor Europa) eller Internationaliseringspuljen (udenfor Europa)

Ansøgningsprocessen til et projektorienteret forløb (praktik)

 • Start med at registrere dig til et projektorienteret forløb i internationalt kontors system (se herover hvordan du gør)
   
 • Er det første gang, du skal skrive en ansøgning og CV, kan det være en god idé at søge inspiration på nettet eller læse Internationalt Kontors tips til ansøgning og CV.
   
 • Ønsker du, at Internationalt Kontor skal læse din ansøgning og CV igennem, skal du logge ind i Internationalt Kontors system - der hvor du registrerede dit ophold i første omgang. Her kan du uploade ansøgning og CV, og du vil herefter modtage feedback fra Internationalt Kontor pr. e-mail.
   
 • Du kan også vælge at anmode om et møde, hvor du får feedback på ansøgningen og får lagt en plan for ansøgningsforløbet.
   
 • Dernæst skal du finde ud af, hvordan ansøgningen skal sendes, til hvem i virksomheden/organisationen og med hvilke bilag (hvis du søger en opslået stilling vil disse oplysninger stå i stillingsopslaget). Tjek som det første, f.eks. på virksomhedens/organisationens hjemmeside, om de har et decideret program for projektorienterede forløb (praktik) med ansøgningsskemaer og ansøgningsfrister osv. Hvis dette ikke er tilfældet, er det en god idé at kontakte stedet direkte og spørge, om du må sende en ansøgning til dem (spørg ikke om de tager studerende ind i projektorienterede forløb (praktik), da de evt. vil afslå, før du har haft mulighed for i en ansøgning at forklare, hvad du kan tilbyde deres virksomhed/organisation).
   
 • Husk at få navnet på den person, der skal modtage din ansøgning, og spørg til hvilke bilag du skal vedlægge (eksamensudskrifter, anbefalinger m.m.). Du skal selv sende ansøgningen direkte til virksomheden/organisationen. Internationalt Kontor har udarbejdet information om det at have en studerende fra AAU i et projektorienteret forløb (praktik), som kan vedlægges ansøgningen. Hvis du ønsker denne information tilsendt, skal du kontakte Internationalt Kontor. Det gælder også, hvis virksomheden/organisationen kræver dokumentation for, at opholdet er en del af dit studium på Aalborg Universitet.
   
 • Virksomheden/organisationen skal dernæst have ca. 2 uger til at vurdere din ansøgning. Hvis ikke du har hørt fra dem inden de 14 dage, anbefaler vi, at du ringer til dem og høfligt spørger til din ansøgning. Det er dit eget ansvar at holde ansøgningsprocessen i gang. Dette indebærer, at du skal begynde at forberede den næste ansøgning, når den første er sendt af sted, således at du hele tiden har en ansøgning ude til behandling i tilfælde af, at du får et afslag.
   
 •  Når du er blevet tilbudt en stilling, skal du give virksomheden/organisationen besked indenfor 7 dage. Hvis ikke virksomheden/organisationen selv foreslår, hvilke arbejdsopgaver du skal udføre, skal du høfligt bede om at få nogle beskrevet eller selv komme med forslag.
   
 • Der skal indgås en kontrakt (se afsnittet nedenfor) mellem virksomheden/organisationen, AAU (din vejleder på studiet) og dig. Du er ansvarlig for at sende kontrakten til din kontaktperson i virksomheden/organisationen.
   
 • Når aftalen er udfyldt og underskrevet, logger du på Internationalt Kontors system igen. Nu uploader du en kopi af kontrakten til Internationalt Kontor.
   
 • Husk at svare hurtigt, høfligt og velformuleret på henvendelser fra kontaktpersonen i virksomheden/organisationen.

kontrakt

Aalborg Universitet har udarbejdet en standardkontrakt og betingelser, der indgås mellem virksomheden/organisationen, den studerende og vejleder på AAU. Virksomhedens/organisationens eventuelle egen kontrakt/aftale kan også anvendes, når den omfatter beskrivelse af aftalte arbejdsopgaver, periode og evt. specielle forhold. Aftalen har til formål at sikre, at alle parter er indforstået med forløbets indhold og varighed.

Kontrakt til ophold udenfor Europa

 

AAU standard kontrakt

 

Kontrakt til ophold inden for Europa - Erasmus+

Vær opmærksom på at den kontrakt, der skal indgås ved ophold inden for Europa er en Erasmus Learning Agreement for Traineeship. Læs meget mere og find kontrakten:

 

projektorienterde forløb i europa (erasmus+ traineeships)