Forbered dig

Skal du have Visum?

Nogle lande kræver visum, dvs. forudindhentet tilladelse til indrejse, af danske statsborgere, der ønsker at studere eller arbejde i landet. På Udenrigsministeriets hjemmeside finder man en oversigt over andre landes visumregler.

Det gælder generelt, at du skal henvende dig til det pågældende lands ambassade/konsulat i København for at få oplysninger om, hvorvidt visum eller opholdstilladelse er påkrævet i forbindelse med dit udlandsophold (der er ikke visumpligt inden for EU-medlemslandene). Som regel går visumansøgningen gnidningsløst, men der kan dog være lande, hvor det ikke er helt nemt at få ansøgningen godkendt, og hvor procedurerne ofte er ret uklare. I et sådant tilfælde er du velkommen til at kontakte Internationalt Kontor for assistance.

Det er en god ide generelt at starte i god tid med at indhente oplysninger fra den relevante ambassade om, hvor lang tid i forvejen de skal have din visumansøgning.

husk forsikringer

Det er dit eget ansvar at være forsikret under udlandsopholdet. Derfor er det meget vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i en række forhold vedrørende forsikring, inden du rejser ud. Især skal du være opmærksom på, om du er dækket i forhold til:

  • Sygdom (herunder både fysisk og psykisk sygdom)
  • Ansvar (hvis du fx forårsager skade på andres ting - både i arbejdstiden og i fritiden)
  • Personlige ejendele og bagage
  • Ulykkesforsikring (hvis du selv kommer til skade - både i arbejdstiden og i fritiden)

NB! Vi anbefaler at du er dækket døgnet rundt - både i arbejdstiden og fritiden! Dette er et krav hvis du rejser ud gennem Erasmus+ programmet.

Særligt for OPhold indenfor Europa gennem Erasmus+ programmet

Når du rejser ud på et projektorienteret forløb (praktik) indenfor Europa gennem Erasmus+ programmet er det et krav at du som minimum medbringer det blå EU-sygesikringskort, der giver dig ret til sygehjælp på samme vilkår som borgerne i det pågældende land. Derudover er det et krav, at du er dækket af hhv. en ulykkes- og ansvarsforsikring døgnet rundt.

Det blå EU-sygesikringskort fås ved henvendelse til Borgerservice i din bopælskommune. Du kan også bestille kortet på www.borger.dk

EU-sygesikringsbeviset er ikke en rejseforsikring

Vær opmærksom på, at EU-sygesikringskortet ikke erstatter en normal rejseforsikring og heller ikke dækker hjemtransport ved sygdom. Derfor er det en meget god ide at tegne en privat forsikring. Start med at undersøge hos dit nuværende forsikringsselskab, hvordan du er dækket under et studieophold i udlandet.

Du kan også gøre brug af nedenstående liste over forsikringer for studerende, der rejser til udlandet:

www.dr-walter.com Der findes to forsikringer: Protrip World; som er  rejseforsikring, sygdomsforsikring og privat ansvars- og ulykkesforskring  & Protrip World H; som er ansvarsforsikring i arbejdstiden.
http://global.ihi.com
www.studentsinsured.com/
www.aonstudentinsurance.com
www.studenterforsikring.dk
www.caremed-travelinsurance.com

 

ophold udenfor Europa

I mange lande kan danske studerende hverken optages i opholdslandets sygesikring eller på anden måde få ret til sygebehandling fra landets sygesikring. Ved rejser udenfor Europa, bør du derfor altid tegne en sygeforsikring hjemmefra. Start med at undersøge hos dit nuværende  forsikringsselskab, hvordan du er dækket under et studieophold i udlandet.

Du kan også gøre brug af ovenstående liste over forsikringer for studerende, der rejser til udlandet:

Bør du have vaccinationer?

Inden du rejser til visse dele af verden er det nødvendigt at du bliver vaccineret. Hvis du er i tvivl om hvorvidt vaccination er påkrævet i det land du skal til, bedes du kontakte din læge eller Statens Serum Institut i København. 

Søg bolig i udlandet

Når du skal på et projektorienteret forløb (praktik) i udlandet, skal du selv sørge for at søge bolig. Vi anbefaler, du kontakter din kontaktperson i virksomheden/organisation og beder vedkommende fortælle om eventuelle muligheder for at finde en bolig.

Tag din SU med til udlandet

Det er muligt at tage sin SU med til udlandet, når man rejser ud på meritgivende udlandsophold. Det kan du læse mere om på SU-kontorets hjemmeside:

 

su i udlandet

Forbered dig med et sprogkursus

På Aalborg Universitet har bachelor-, kandidat- og ph.d-studerende på campus Aalborg, mulighed for at tage sprogkurser som frie studieaktiviteter inden for fremmedsprogene engelsk, fransk, spansk, tysk og kinesisk. Der udbydes kurser inden for de fem sprog i kombination med kulturforståelse og interkulturel kommunikation.

Læs mere om sprogkurserne på Aalborg Universitet.

Private sprogskoler arrangerer, mod betaling, sprogkurser af enhver art. Voksenuddannelsescentrene (VUC), handelsskolerne og studenterkursus udbyder sprog som enkeltfag om aftenen i forløb på 1-2 år. Under lov om fritidsundervisning udbyder aftenskolerne desuden sprogkurser uden eksamen.

I udlandet tilbyder mange universiteter intensive sprogkurser for udlændinge (ofte i sommerferien). Internationalt Kontor modtager brochurer og plakater om nogle af disse tilbud og andre sommersprogkurser og sprogrejser.

Skat

Når du rejser på meritgivende udlandsophold er der en lang række muligheder for at søge legater både gennem AAU og private fonde.

Hvis du er heldig at modtage et eller flere legater skal du ikke betale skat af dem. Legater som er givet til et udlandsophold, og som du vel og mærke anvender hertil, er altså skattefrie. Husk dog at der skal foreligge dokumentation for, at det er det, du har brugt legatet til (fx i form af flybilletter eller depositum til bolig mv.).

Anmeld flytning til udlandet

Husk at du skal registre din udflytning i det danske CPR-register. Det sker ved at melde udrejse til folkeregistret i den kommune, du bor i.

ophold i udlandet på over seks måneder

Alle, der flytter til udlandet i mere end seks måneder, skal inden afrejsen sørge for at registrere sig som udrejst i CPR. Det sker ved at melde udrejsen til den kommune, du bor i.

Du skal også kontakte SKAT og meddele, at du er udrejst.

Ophold i udlandet på mindre end seks måneder

Hvis du opholder dig mindre end seks måneder i udlandet, kan du bede kommunen om fortsat at være registreret med bopæl i Danmark. Det kræver, at du har fuld rådighed over din bolig, hvilket vil sige, at den ikke må være fremlejet, lånt eller lejet ud.

Har du ikke fuld rådighed over boligen, kan du bede kommunen om at lave en konkret vurdering af, om du stadig kan være registreret med bopæl i Danmark under dit ophold i udlandet.

 borger.dk

 

Udenrigsministeriets danskerliste

Danskerlisten giver Udenrigsministeriet mulighed for at kontakte danskere i udlandet i en krisesituation. Det kan være ved naturkatastrofer, terroraktioner eller væbnet konflikt i det land, du opholder dig i.

I den slags situationer kan det være nyttigt for dig at få information om en sikker og hurtig måde at forlade området på.

Det er frivilligt, om man som dansker ønsker at registrere sig. I nogle lande kan det være relevant kun at registrere sig, hvis man skal opholde sig i landet i en længere periode. Mens det i lande med særlige risikoforhold anbefales, at man også registrerer sig ved kortere ophold.

 

udenrigsministeriets Danskerliste

Hvad er kulturchok?

Kulturchok er et velkendt fænomen i forbindelse med et længerevarende ophold i udlandet. Det er altid overvældende at befinde sig i nye og anderledes omgivelser, møde nye mennesker og opleve nye måder at gøre tingene på. De fleste er indstillet og forberedt på dette kulturmøde.

Du skal imidlertid også være forberedt på, at du kan få et "omvendt" kulturchok, når du vender tilbage til Danmark igen efter 3-6 måneders ophold i udlandet. Det tager tid at falde tilbage i dit gamle, velkendte miljø, og det kan være svært at finde din gamle studierytme. Vær bevidst om dette - og gå hurtigt i gang med studiet igen, efter at du er kommet tilbage fra dit udlandsophold.

 

læs mere om Kulturchok

Skal du have forhåndsmerit?

Alle studerende ved Aalborg Universitet, hvor et projektorienteret forløb (praktik) i udlandet er en meritgivende del af deres studium, kan komme i et projektorienteret forløb (praktik) få hjælp til planlægningen heraf af fra Internationalt Kontor. Vær opmærksom på at nogle studier kræver en forhåndsmerit. Er du er i tvivl om, hvorvidt du kan få merit for et projektorienteret forløb og/eller om du skal ansøge om forhåndsmerit, kontakt venligst dit studienævn.

Læs mere om hvordan du søger merit