Erasmus+ mobilitetsstipendier til ansatte

Typer af ophold

Erasmus mobilitetsstipendier til undervisere og andre ansatte på Aalborg Universitet omfatter to typer ophold:

  1. undervisningsophold (undervisere ved Aalborg Universitet kan komme på et undervisningsophold ved en Erasmus-partnerinstitution. Opholdet skal bestå af minimum 8 undervisningstimer per uge og må vare mellem 2 dage (ekskl. rejsetid) og 2 måneder. Inden opholdet skal der foreligge en undervisningsplan godkendt af Aalborg Universitet og partnerinstitution).
     
  2. efteruddannelsesophold (ansatte ved Aalborg Universitet kan komme på studiebesøg eller jobshadowing ved en Erasmus-partnerinstitution eller en privat/offentlig organisation i ét af de 33 deltagerlande. Opholdet skal vare mellem 2 dage (ekskl. rejsetid) til 2 måneder, og der skal foreligge et arbejdsprogram, der er godkendt af Aalborg Universitet og partnerinstitutionen).

 

Ophold på flere institutioner

Hvis et undervisnings- eller efteruddannelsesophold består af ophold på mere end én partnerinstitution, skal der være en velbegrundet årsag hertil, og denne skal fremgå af den ovennævnte undervisningsplan/arbejdsprogram. Minimumsperioden for besøg på hver institution er 8 undervisningstimer hvert sted ved undervisningsophold og 2 dages ophold på hvert sted for et træningsprogram.

 

Hvad støtter mobilitetsstipendier for undervisnings- og efteruddannelsesophold

Stipendiet støtter opholds- og rejseudgifter. Stipendiets størrelse er afhængig af opholdets destination. Vær opmærksom på, at mobilitetsstipendier ikke kan anvendes til konferencedeltagelse.

 

Ansøgning

For at sikre så mange rejser som muligt samt forsøge at dække udgifterne så fornuftigt som muligt, bedes du senest medio september tilkendegive, om du ønsker et undervisnings- eller efteruddannelsesophold hos et partneruniversitet.

 

Bevillingsbrev og udbetaling

Når bevillingen er blevet fordelt, vil du modtage en email med oplysninger om beløb samt en skabelon til ovennævnte skriftlige aftale eller evt afslag. Bemærk at vi skal prioritere undervisere, der ikke tidligere har været af sted på et undervisnings- eller efteruddannelsesophold, og at du som stipendiemodtager skal være statsborger eller have permanent opholdstilladelse i et EU-EØS-land. Ansatte der ikke tidligere har været på et undervisnings- eller efteruddannelsesophold prioriteres højest ellers sker tildelingen efter først-til-mølle princippet.

Mobilitetsstipendiet udbetales efter endt ophold og rejseaftegning skal, som i henhold til Aalborg Universitets regnskabsinstrukser, være fremsendt senest 5 dage efter hjemkomst.

 

Evalueringsrapport

Dit undervisnings- eller efteruddannelsesophold vil blive registreret i EU Kommissionens mobilitetsdatabase 'Mobility Tool' og som modtager af Erasmusstipendium er du påkrævet at udfylde en evalueringsrapport (Erasmus participant report). Denne rapport sendes elektronisk via Mobility Tool til din AAU email kort før dit ophold afsluttes. Udfyldes evalueringsrapporten ikke vil Internationalt Kontor kræve stipendiet tilbagebetalt.

 

Kontakt

Gitte Nørgaard Jensen
E-mail: gij@adm.aau.dk
Tlf.nr.: 9940 7501
 

Marianne Hansen
E-mail: mha@adm.aau.dk
Tlf.nr: 9940 9654